Изследвания и лекции - сглобяеми къщи KOFINAS

Компанията КОФИНАС желаейки да развие и подобри строителната технология на своите къщи, тя провежда проучвания и изследвания, в сътрудничество с университетски преподаватели, около дървото и свойствата, които проявява.

Тук можете да прочетете някои от изследванията и лекциите на професорите върху дървото:

bg_BG