Σύναψη συμφωνίας αντιπροσώπευσης της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ στην Ελβετία

Ο εξωστρεφής προσανατολισμός της εταιρείας, οδηγεί στη σύναψη συμφωνίας αντιπροσώπευσης της στην Ελβετία, απο τον Αναστάσιο Π. Βασιλόπουλο, μηχανολόγο μηχανικό, επιστημονικό συνεργάτη έρευνας και διδασκαλίας στο Πολυτεχνείο της Λωζάνης (EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne).

el