Ισόγεια Κατοικία KI2-101 (101,20 τ.μ.) – Τιμή: 98.300€

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 101,20 τετραγωνικών.

Τιμή κατοικίας: 98.300 €


Η κατοικία κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Κατασκευή EcoEnergy
• Δώμα (ταράτσα) τεχνολογίας Κοφινάς πολλαπλής θερμο/ηχο/υγρομόνωσης με ενίσχυση μπετόν
• Τοιχοποιία τεχνολογίας Κοφινάς
• Κουφώματα PVC Rehau, λευκού χρώματος, με υάλωση 4 εποχών
• Εσωτερικές πόρτες
• Ηλεκτρική εγκατάσταση
• Υδραυλική εγκατάσταση
• 1 μπάνιο με καμπίνα και έναν νιπτήρα
• Ντουλάπες δωματίων ελεύθερες σε μέτρα
• Ντουλάπια κουζίνας ελεύθερα σε μέτρα
• Δάπεδα
• Εξωτερικούς στεγασμένους χώρους 18,22 τ.μ.
• Μελέτη, 3D σχεδιασμό σπιτιού και περιβάλλοντα χώρου
• Άδεια ανοικοδόμησης
• Επίβλεψη έργου

* Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ *

Ισόγεια Κατοικία KI2-87 (87,82 τ.μ.) – Τιμή: 88.750€

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 87,82 τετραγωνικών.

Τιμή κατοικίας: 88.750 €


Η κατοικία κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Κατασκευή EcoEnergy
• Δώμα (ταράτσα) τεχνολογίας Κοφινάς πολλαπλής θερμο/ηχο/υγρομόνωσης με ενίσχυση μπετόν
• Τοιχοποιία τεχνολογίας Κοφινάς
• Κουφώματα PVC Rehau, λευκού χρώματος, με υάλωση 4 εποχών
• Εσωτερικές πόρτες
• Ηλεκτρική εγκατάσταση
• Υδραυλική εγκατάσταση
• 1 μπάνιο με καμπίνα και έναν νιπτήρα
• Ντουλάπες δωματίων ελεύθερες σε μέτρα
• Ντουλάπια κουζίνας ελεύθερα σε μέτρα
• Δάπεδα
• Εξωτερικούς στεγασμένους χώρους 27,16 τ.μ.
• Μελέτη, 3D σχεδιασμό σπιτιού και περιβάλλοντα χώρου
• Άδεια ανοικοδόμησης
• Επίβλεψη έργου

* Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ *

Ισόγεια Κατοικία KIS2-100 (100,37m²) – Τιμή: 99.500€

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 100,37 τ.μ.

Τιμή κατοικίας: 99.500 €


Η κατοικία κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Κατασκευή EcoEnergy
• Αεριζόμενη στέγη τεχνολογίας Κοφινάς, τύπου 1α
• Τοιχοποιία τεχνολογίας Κοφινάς
• Κουφώματα PVC Rehau, λευκού χρώματος, με υάλωση 4 εποχών
• Εσωτερικές πόρτες
• Ηλεκτρική εγκατάσταση
• Υδραυλική εγκατάσταση
• 2 μπάνια με καμπίνα και έναν ή δύο νιπτήρες έκαστο (σύμφωνα με την κάτοψη)
• Ντουλάπες δωματίων ελεύθερες σε μέτρα
• Ντουλάπια κουζίνας ελεύθερα σε μέτρα
• Δάπεδα
• Εξωτερικούς στεγασμένους χώρους 14,97 τ.μ.
• Τζάκι ενεργειακό (χωρίς επένδυση πέτρας)
• Μελέτη, 3D σχεδιασμό σπιτιού και περιβάλλοντα χώρου
• Άδεια ανοικοδόμησης
• Επίβλεψη έργου

* Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ *

Ισόγεια Κατοικία KIS1-116 (116,15 τ.μ.) – Τιμή: 118.000€

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 116,15 τετραγωνικών.

Τιμή κατοικίας: 118.000 €


Η κατοικία κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Κατασκευή EcoEnergy
• Αεριζόμενη στέγη τεχνολογίας Κοφινάς, τύπου 1α
• Τοιχοποιία τεχνολογίας Κοφινάς
• Κουφώματα PVC Rehau, λευκού χρώματος, με υάλωση 4 εποχών
• Εσωτερικές πόρτες
• Ηλεκτρική εγκατάσταση
• Υδραυλική εγκατάσταση
• 2 μπάνια με καμπίνα και έναν ή δύο νιπτήρες έκαστο (σύμφωνα με την κάτοψη)
• Ντουλάπες δωματίων ελεύθερες σε μέτρα
• Ντουλάπια κουζίνας ελεύθερα σε μέτρα
• Δάπεδα
• Εξωτερικούς στεγασμένους χώρους 12,30 τ.μ.
• Τζάκι ενεργειακό (χωρίς επένδυση πέτρας)
• Μελέτη, 3D σχεδιασμό σπιτιού και περιβάλλοντα χώρου
• Άδεια ανοικοδόμησης
• Επίβλεψη έργου

* Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ *

Διώροφη Κατοικία KD1-125 (125,84 τ.μ.) – Τιμή: 125.500€

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 125,84 τετραγωνικών.

Τιμή κατοικίας για την κάτοψη Α: 125.500 €


Τιμή κατοικίας για την κάτοψη Β: 128.500 €


Η κατοικία κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Κατασκευή EcoEnergy
• Δώμα (ταράτσα) τεχνολογίας Κοφινάς πολλαπλής θερμο/ηχο/υγρομόνωσης με ενίσχυση μπετόν
• Τοιχοποιία τεχνολογίας Κοφινάς
• Κουφώματα PVC Rehau, λευκού χρώματος, με υάλωση 4 εποχών
• Εσωτερικές πόρτες
• Ηλεκτρική εγκατάσταση
• Υδραυλική εγκατάσταση
• 2 μπάνια με καμπίνα και έναν ή δύο νιπτήρες έκαστο (σύμφωνα με την κάτοψη)
• Ντουλάπες δωματίων ελεύθερες σε μέτρα
• Ντουλάπια κουζίνας ελεύθερα σε μέτρα
• Δάπεδα
• Εξωτερικούς στεγασμένους χώρους και μπαλκόνια 14,24 τ.μ.
• Μελέτη, 3D σχεδιασμό σπιτιού και περιβάλλοντα χώρου
• Άδεια ανοικοδόμησης
• Επίβλεψη έργου

* Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ *

Διώροφη Κατοικία KD1-115 (115,52 τ.μ.) – Τιμή: 117.750€

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 115,52 τετραγωνικών.

Τιμή κατοικίας: 117.750 €


Η κατοικία κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Κατασκευή EcoEnergy
• Δώμα (ταράτσα) τεχνολογίας Κοφινάς πολλαπλής θερμο/ηχο/υγρομόνωσης με ενίσχυση μπετόν
• Τοιχοποιία τεχνολογίας Κοφινάς
• Κουφώματα PVC Rehau, λευκού χρώματος, με υάλωση 4 εποχών
• Εσωτερικές πόρτες
• Ηλεκτρική εγκατάσταση
• Υδραυλική εγκατάσταση
• 2 μπάνια με καμπίνα και έναν ή δύο νιπτήρες έκαστο (σύμφωνα με την κάτοψη)
• Ντουλάπες δωματίων ελεύθερες σε μέτρα
• Ντουλάπια κουζίνας ελεύθερα σε μέτρα
• Δάπεδα
• Εξωτερικούς στεγασμένους χώρους και μπαλκόνια 24,56 τ.μ.
• Μελέτη, 3D σχεδιασμό σπιτιού και περιβάλλοντα χώρου
• Άδεια ανοικοδόμησης
• Επίβλεψη έργου

* Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ *

Διώροφη Κατοικία KD1-95 (95,70 τ.μ.) – Τιμή: 100.500€

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 95,70 τετραγωνικών.

Τιμή κατοικίας για την κάτοψη Α: 100.500 €


Τιμή κατοικίας για την κάτοψη Β: 103.500 €


Η κατοικία κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Κατασκευή EcoEnergy
• Δώμα (ταράτσα) τεχνολογίας Κοφινάς πολλαπλής θερμο/ηχο/υγρομόνωσης με ενίσχυση μπετόν
• Τοιχοποιία τεχνολογίας Κοφινάς
• Κουφώματα PVC Rehau, λευκού χρώματος, με υάλωση 4 εποχών
• Εσωτερικές πόρτες
• Ηλεκτρική εγκατάσταση
• Υδραυλική εγκατάσταση
• 2 μπάνια με καμπίνα και έναν ή δύο νιπτήρες έκαστο (σύμφωνα με την κάτοψη)
• Ντουλάπες δωματίων ελεύθερες σε μέτρα
• Ντουλάπια κουζίνας ελεύθερα σε μέτρα
• Δάπεδα
• Εξωτερικούς στεγασμένους χώρους και μπαλκόνια 19,23 τ.μ.
• Μελέτη, 3D σχεδιασμό σπιτιού και περιβάλλοντα χώρου
• Άδεια ανοικοδόμησης
• Επίβλεψη έργου

* Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ *

Ισόγεια Κατοικία ΚI1-100 (100,38 τ.μ.) – Τιμή: 95.000€

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 100,38 τετραγωνικών.

Τιμή κατοικίας για την κάτοψη Α: 95.000 €


Τιμή κατοικίας για την κάτοψη Β: 98.000 €


Η κατοικία κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Κατασκευή EcoEnergy
• Αεριζόμενη στέγη τεχνολογίας Κοφινάς, τύπου 1α
• Τοιχοποιία τεχνολογίας Κοφινάς
• Κουφώματα PVC Rehau, λευκού χρώματος, με υάλωση 4 εποχών
• Εσωτερικές πόρτες
• Ηλεκτρική εγκατάσταση
• Υδραυλική εγκατάσταση
• 1 μπάνιο με καμπίνα και δύο νιπτήρες
• Ντουλάπες δωματίων ελεύθερες σε μέτρα
• Ντουλάπια κουζίνας ελεύθερα σε μέτρα
• Δάπεδα
• Εξωτερικούς στεγασμένους χώρους 17,02 τ.μ.
• Τζάκι ενεργειακό
• Μελέτη, 3D σχεδιασμό σπιτιού και περιβάλλοντα χώρου
• Άδεια ανοικοδόμησης
• Επίβλεψη έργου

* Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ *

Ισόγεια Κατοικία ΚI1-85 (85,80 τ.μ.) – Τιμή: 82.750€

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 85,80 τετραγωνικών.

Τιμή κατοικίας: 82.750 €


Η κατοικία κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Κατασκευή EcoEnergy
• Αεριζόμενη στέγη τεχνολογίας Κοφινάς, τύπου 1α
• Τοιχοποιία τεχνολογίας Κοφινάς
• Κουφώματα PVC Rehau, λευκού χρώματος, με υάλωση 4 εποχών
• Εσωτερικές πόρτες
• Ηλεκτρική εγκατάσταση
• Υδραυλική εγκατάσταση
• 1 μπάνιο με καμπίνα και έναν νιπτήρα
• Ντουλάπες δωματίων ελεύθερες σε μέτρα
• Ντουλάπια κουζίνας ελεύθερα σε μέτρα
• Δάπεδα
• Εξωτερικούς στεγασμένους χώρους 18,86 τ.μ.
• Τζάκι ενεργειακό
• Μελέτη, 3D σχεδιασμό σπιτιού και περιβάλλοντα χώρου
• Άδεια ανοικοδόμησης
• Επίβλεψη έργου

* Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ *

Ισόγεια Κατοικία KI1-65 (65,60 τ.μ.) – Τιμή: 64.250€

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 65,60 τετραγωνικών.

Τιμή κατοικίας: 64.250 €


Η κατοικία κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Κατασκευή EcoEnergy
• Αεριζόμενη στέγη τεχνολογίας Κοφινάς, τύπου 1α
• Τοιχοποιία τεχνολογίας Κοφινάς
• Κουφώματα PVC Rehau, λευκού χρώματος, με υάλωση 4 εποχών
• Εσωτερικές πόρτες
• Ηλεκτρική εγκατάσταση
• Υδραυλική εγκατάσταση
• 1 μπάνιο με καμπίνα και έναν νιπτήρα
• Ντουλάπες δωματίων ελεύθερες σε μέτρα
• Ντουλάπια κουζίνας ελεύθερα σε μέτρα
• Δάπεδα
• Εξωτερικούς στεγασμένους χώρους 11,38 τ.μ.
• Τζάκι ενεργειακό
• Μελέτη, 3D σχεδιασμό σπιτιού και περιβάλλοντα χώρου
• Άδεια ανοικοδόμησης
• Επίβλεψη έργου

* Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ *

Συγκρότημα Κατοικιών E-40b, συνολικής επιφάνειας οικιών 8×40,04 & κλιμακοστασίων 4×7,70 = 351,12 τ.μ.

Συγκρότημα κατοικιών συνολικής επιφάνειας κατοικιών 8 x 40,04 και κλιμακοστασίων 4 x 7,70 = 351,12 τ.μ.

Διώροφη Κατοικία D-175

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 175,00 τετραγωνικών.

Διώροφη Κατοικία D-130, συνολικής επιφάνειας 130,2 τ.μ.

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 130,2 τετραγωνικών. O σχεδιασμός επικεντρώθηκε σε ένα παιχνίδι των όψεων με σκοπό τη δημιουργία διαφορετικών όγκων και δυνατοτήτων στους χώρους της κατοικίας. Πιο συγκεκριμένα, οι όγκοι του ισογείου δημιουργούν τις βεράντες των υπνοδωματίων στον όροφο και ο όροφος με τη σειρά του στεγάζει και σηματοδοτεί την είσοδο της κατοικίας στο ισόγειο. Επίσης, η διχρωμία του κόκκινου και του λευκού σοβά επιλέχθηκε για να τονίσει την καθαρότητα των εξωτερικών επιφανειών και τη σύνθεσή τους σε ένα ενιαίο αρχιτεκτονικά σύνολο.

Διώροφη Κατοικία D-122, συνολικής επιφάνειας 122,60 τ.μ.

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 122,60 τ.μ. με 3 υπνοδωμάτια. Ο σχεδιασμός της κατοικίας βασίστηκε στην αρμονική δημιουργία τριών αρχιτεκτονικών όγκων οι οπόιοι δημιουργούν διαφορετκη λειτουργία και αίσθηση του χώρου. Οι χώροι του ισογείου περιλαμβάνουν σαλόνι, τραπερζαρία, κουζίνα, κτλ και παράλληλα δημιουργούν στον όροφο τις μεγάλες βεράντες των υπνοδωματίων. Ο όροφος με τη σειρά του στεγάζει και σηματοδοτεί την είσοδο της κατοικίας στο ισόγειο. Η διχρωμία λευκού και κόκκινου τονίζει την καθαρότητα των εξωτερικών επιφανειών.

Διώροφη Ξύλινη Κατοικία XD-270, συνολικής επιφάνειας 270,20 τ.μ.

Ξύλινη διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 270,20 τετραγωνικών.

Διώροφη Ξύλινη Κατοικία XD-174, συνολικής επιφάνειας 174,20 τ.μ.

Ξύλινη διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 174,20 τετραγωνικών.

Διώροφη Ξύλινη Κατοικία XD-108, συνολικής επιφάνειας 108,40 τ.μ.

Ξύλινη διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 108,40 τετραγωνικών.

Διώροφη Ξύλινη Κατοικία XD-102, συνολικής επιφάνειας 102,52 τ.μ.

Ξύλινη διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 102,52 τετραγωνικών.

Ισόγεια Ξύλινη Κατοικία XI-130, συνολικής επιφάνειας 130,00 τ.μ.

Ξύλινη ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 130,00 τετραγωνικών.

Ισόγεια Ξύλινη Κατοικία XI-125, συνολικής επιφάνειας 125,00 τ.μ.

Ξύλινη ισόγεια κατοικία με κλειστή βεράντα συνολικής επιφάνειας 125,00 τετραγωνικών.

Ισόγεια Ξύλινη Κατοικία XI-95, συνολικής επιφάνειας 95,00 τ.μ.

Ξύλινη ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 95,00 τετραγωνικών.

Ισόγεια Ξύλινη Κατοικία XI-92, συνολικής επιφάνειας 92,00 τ.μ.

Ξύλινη ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 92,00 τετραγωνικών.

Logo Footer

Λεωφ. Μεσογείων 519, Αγία Παρασκευή, Αττική
T: 210 6081307
F: 210 6016177
info@kofinas.gr

ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ