Φωτοβολταϊκά

Η εταιρία ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ σε συνεχή έρευνα και μελέτες που συνεχίζει να κάνει μαζί με την εξειδικευμένη ομάδα μηχανολόγων της καθώς και με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της, έχει ασχοληθεί και με το κομμάτι των φωτοβολταϊκών, για να μπορέσει να εξελίξει και τις προκατασκευασμένες οικίες που κατασκευάζει.

Τα φωτοβολταϊκά είναι η βιομηχανική διάταξη πολλών φωτοβολταϊκών κυττάρων σε μια σειρά. Είναι δηλαδή τεχνικοί ημιαγωγοί, οι οποίοι ενώνονται με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά.

Μπορείτε πλέον και εσείς με αυτόν τον τρόπο να βγείτε κερδισμένοι. Γιατί πλέον μπορείτε να:

 ΓΙΝΕΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΑΠΕΞΑΡΤΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ  & ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ !

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΝΕΤ METERING

Το νέο πρόγραμμα NET-METERING επιτρέπει στον καταναλωτή (ιδιώτη ή επιχείρηση), μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών , να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και να καλύψει ένα σημαντικό μέρος ή το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεών του με σημαντικά οικονομικά οφέλη, προστατεύοντας τον ταυτόχρονα από μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα σημαντικά οφέλη του NET-METERING για τον καταναλωτή είναι :

  • τον προστατεύει από τις μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός
  • τον απαλλάσσει από την χρέωση των Ρυθμιζόμενων Χρώσεων (ΕΤΜΕΑΡ-ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ)  για το τμήμα της ενέργειας που παράγει 
  • έχει αύξηση της ενεργειακής κατηγορίας του ακινήτου λόγω παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και 
  • δεν υπάρχουν έσοδα από πώληση ενέργειας που μπορεί να φορολογηθούν.

Η εταιρία ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ με τους συνεργάτες της αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη σας και στο NETMETERING πανελλαδικά. Εμπιστευτείτε την εταιρεία μας, με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της και την πολύχρονη εμπειρία τους στον χώρο των φωτοβολταϊκών. 

Δείτε τα σημαντικά οικονομικά οφέλη για επιχειρήσεις & ιδιώτες ! 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΗ ( Ενδεικτικό κόστος ΦΒ συστήματος 4,0 kW : 6.000 € , συμπερ. ΦΠΑ  ) 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο ιδιώτης – αυτοπαραγωγός έχει ένα συνολικό όφελος περίπου 22.000 € στην 25ετία (όσο διαρκεί η Σύμβαση Συμψηφισμού). 
Τιμή αγοράς ηλεκτρ. ρεύματος (€/kWh) : 0,185
Ετήσια Απόδοση (Παραγόμενο ηλεκτρ. ρεύμα) : 6.000 kWh
Αποπληρωμή : περίπου 6-7 έτη Χρηματοδότηση : ‘Ίδια Κεφάλαια

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ( Ενδεικτικό κόστος ΦΒ συστήματος 7 kW : 7.000 € χωρίς ΦΠΑ ) 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η επιχείρηση – αυτοπαραγωγός έχει ένα συνολικό όφελος περίπου 36.000 € προ φόρων στην 25ετία (όσο διαρκεί η Σύμβαση Συμψηφισμού). 
Τιμή αγοράς ηλεκτρ. ρεύματος (€/kWh) : 0,165
Ετήσια Απόδοση (Παραγόμενο ηλεκτρ. ρεύμα) : 10.500 kWh
Αποπληρωμή : περίπου 5 έτη Χρηματοδότηση : ‘Ίδια Κεφάλαια

 * Οι παραδοχές που ελήφθησαν υπ’ όψη για τα παραπάνω παραδείγματα είναι :1. Ενεργειακή απόδοση 1.500 kWh/kWp , 2. Μέση ετήσια πτώση παραγωγικότητας φβ πάνελ 0,6%, 3. Μέση ετήσια αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας 2%, 4. Ετήσιο λειτουργικό κόστος 4% της αρχικής επένδυσης (με ετήσια αναπροσαρμογή 1%) και 5. Χρηματοδότηση επένδυσης με Ίδια κεφάλαια .   Η απόδοση της επένδυσης και το οικονομικό όφελος εξαρτάται από : το μέγεθος του ΦΒ συστήματος, την γεωγραφική τοποθεσία του ακινήτου, την διαθέσιμη επιφάνεια, τυχόν σκιάσεις στο φωτοβολταϊκό (παρακείμενα κτίρια, καμινάδες, κλπ.), το ύψος της ενεργειακής κατανάλωσης (όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο μεγαλύτερο) και τον τρόπο χρηματοδότησης

el