Πράσινο Σπίτι
Green Banking Portal

Η εταιρία Κοφινάς πληρώντας τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά και τα οικονομικά κριτήρια, έγινε μέλος της πράσινης επιχειρηματικότητας στο Green Banking Portal της Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε το χώρο αυτό στον οποίο αλληλεπιδρούν επιχειρήσεις και επενδυτές που αποδεδειγμένα σχετίζονται με τη «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» και πιο συγκεκριμένα με δραστηριότητες όπως οι:

Green Banking Portal

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων και Νερού
  • Πράσινη Χημεία
  • Πράσινες Μεταφορές
  • Βιολογική Γεωργία
  • Οικοτουρισμός – Αγροτουρισμός