Σχέδια κατοικιών χωρίς κάτοψη-Προκατασκευασμένα Σπίτια

12.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

12.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

13-Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

13-Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

20.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

20.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

65.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-νησί

65.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-νησί

38.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

38.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

55.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-κοφινας

55.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-κοφινας

7.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

7.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

34.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

34.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

33.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

33.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

48.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-outdoor

48.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-outdoor

21.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

21.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

25.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

25.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

43.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

43.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

40.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

40.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

35.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

35.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

45.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

45.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

70.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

70.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

91.Κοφινάς προκατασκευασμένα σπίτια

91.Κοφινάς προκατασκευασμένα σπίτια

83.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

83.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

8.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

8.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

57.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη

57.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη

44.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

44.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

60.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-μοντέρνο

60.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-μοντέρνο

30.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

30.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

23.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

23.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

81.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

81.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

5.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

5.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

47.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

47.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

46.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

46.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

29.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

29.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

26.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

26.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

87.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-κατοικία-οψη

87.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-κατοικία-οψη

61.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία

61.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία

50.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη

50.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη

63.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-νεο

63.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-νεο

49.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-outdoor-d

49.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-outdoor-d

62.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-νεα

62.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-νεα

17.kοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

17.kοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

58.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-με-επένδυση

58.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-με-επένδυση

4.Κοφινάς προκατασκευασμένα-σπίτια

4.Κοφινάς προκατασκευασμένα-σπίτια

24.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

24.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

85.Κοφινά-προκατασκευασμένα-σπίτια-κατοικία-με-πισίνα

85.Κοφινά-προκατασκευασμένα-σπίτια-κατοικία-με-πισίνα

72.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

72.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

9.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

9.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

71.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

71.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

14.kοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

14.kοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

89.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-χιονια

89.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-χιονια

27.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

27.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

73.Κοφινά-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

73.Κοφινά-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

90.Kofinas-prefabricated-houses-newhome

90.Kofinas-prefabricated-houses-newhome

51.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-

51.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-

67.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Ισόγεια-κατοικία

67.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Ισόγεια-κατοικία

75.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

75.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

32.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

32.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

41.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

41.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

78.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

78.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

28.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

28.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

93 .Κοφινάς προκατασκευασμένα σπίτια

93 .Κοφινάς προκατασκευασμένα σπίτια

74.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

74.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

18.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

18.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

52.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-

52.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-

15.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

15.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

19.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

19.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

2.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

2.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

82.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

82.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

10.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

10.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

22.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

22.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

42.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

42.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-indoor

1.prokataskeuasmena-spitia

1.prokataskeuasmena-spitia

3.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-κατοικία

3.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-κατοικία

86.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-κατοικία-με-σκεπή.

86.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-κατοικία-με-σκεπή.

77.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

77.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

54.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία

54.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία

92.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

92.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

68.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Συγκρότημα-κατοικιών

68.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Συγκρότημα-κατοικιών

66.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-χίονη

66.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-χίονη

88.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-μπανερ

88.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-μπανερ

16.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

16.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

59.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-μοντέρνα-ενεργειακή-κλάση-αντισεισμική-

59.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-μοντέρνα-ενεργειακή-κλάση-αντισεισμική-

79.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

79.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

36.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

36.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

39.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

39.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

53.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-

53.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-

84.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

84.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

6.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

6.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

31.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

31.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

80.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

80.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εσωτερικός-χώρος

76.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

76.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

56.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-κοφινας-

56.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Διώροφη-κατοικία-κοφινας-

11.kοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

11.kοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

69.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

69.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-εξωτερικός-χώρος

37.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

37.Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια

Σχέδια κατοικιών και εσωτερικών χώρων που σας προτείνει η ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ. Τα σχέδια δεν είναι τυποποιημένα μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες σας!!!