Πιστοποιητικά Υλικών

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε κάθε προκάτ κατοικία είναι ελεγμένα, μελετημένα και είναι αυτά που εφαρμόστηκαν και στα δοκίμια των πειραματικών δοκιμών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διαβάστε παρακάτω όλα τα πιστοποιητικά υλικών προκατασκευασμένων κατοικιών.

Πιστοποιητικό FSC (Αειφορική Δασική Διαχείριση) της Σουηδικής ξυλείας που χρησιμοποιείται στην τοιχοποιία της εταιρείας Κοφινάς

Η πιστοποίηση αυτή εξασφαλίζει ότι η διαχείριση των δασών και η επεξεργασία της ξυλείας που παράγεται από αυτά, πραγματοποιείται υπεύθυνα και σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις των εγκεκριμένων προτύπων και διεθνών κανονισμών.


FSC


Τύπος Σουηδικής ξυλείας που χρησιμοποιείται για την τοιχοποιία της εταιρείας Κοφινάς

Kofinas-prokataskeuasmena-villa-prasini domisi-spiti oneirwn-khpos-pisina design new home kofinas


Ξυλεία με επεξεργασία εμποτισμού NTR-A για τα δοκάρια της βάσης του τοίχου

NTRA

Για τα δοκάρια της βάσης του τοίχου, χρησιμοποιούμε εμποτισμένη ξυλεία με πιστοποίηση NTR-A. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τέτοια ξυλεία περιγράφεται ως: “Ξύλο σε επαφή με το έδαφος ή με φυσικό νερό ή σοβαρά εκτεθειμένο σε καιρικές συνθήκες – ή ξύλο του οποίου μέρος είναι μη προσβάσιμο ή σε σημείο όπου οι συνέπειες ζημιάς του θα είναι ιδιαιτέρως σοβαρές.”. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία μας εξασφαλίζει τη μακροζωία της κατασκευής.


Πιστοποίηση μόνωσης πετροβάμβακα τοιχοποιίας Fibran Geo rock wool

NEOCOAT


Εγγύηση Καναδικής ξύλινης θωράκισης OSB

Αξίζει να σημειωθεί οτι μόνο η εταιρεία Κοφινάς την εισάγει στην Ελλάδα απο τον Καναδά, λόγω της άριστης ποιότητας του συγκεκριμένου OSB, το οποίο και είναι το πρώτο σε παραγωγή παγκοσμίως.

Εγγύηση Καναδικής ξύλινης θωράκισης OSB


Πιστοποιητικό αντοχής CE στριφωνιών – βιδών ROTHOBLAAS HBS

Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.


ROTHOBLAAS HBS


Ευρωπαική πιστοποίηση στριφωνιών – βιδών ROTHOBLAAS HBS


ROTHOBLAAS HBS


Πιστοποιητικό αντοχής CE μεμβρανών ROTHOBLAAS TRASPIR

Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.


ROTHOBLAAS TRASPIR


Πιστοποιητικό αντοχής CE μεμβρανών ROTHOBLAAS VAPORVLIES

Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.


ROTHOBLAAS VAPORVLIES


Πιστοποιητικό σήμανσης CE Τσιμεντένιων κεραμιδιών Benders

Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.


CE Τσιμεντένιων κεραμιδιών Benders


Πιστοποιητικό ISO 9001 Τσιμεντένιων κεραμιδιών Benders


ISO9001 Benders


Πιστοποιητικό θερμικής αγωγιμότητας διογκωμένου πολυστυρένιου ISOPOR EPS 80


ISOPOR EPS 80


Πιστοποιητικό θερμικής αγωγιμότητας διογκωμένου πολυστυρένιου PERIPOR EPS 200


PERIPOR EPS 200


Πιστοποίηση υψηλής ηχομόνωσης του ορυκτοβάμβακα ULTRACOUSTIC της KNAUF (τοποθέτηση στα μεσοπατώματα)


Ultracoustic


Πιστοποιητικό φυσικού γύψου της KNAUF


Πιστοποιητικό φυσικού γύψου της KNAUF


Πιστοποιητικό βιολογικού ελέγχου γυψοσανίδων KNAUF


Πιστοποιητικό βιολογικού ελέγχου γυψοσανίδων KNAUF


el