Τεχνικές Εκθέσεις Ε.Μ.Π. Για την Τοιχοποιία Κοφινάς

Τεχνική Έκθεση 2009 Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου για την τοιχοποιία του ισογείου ΚΟΦΙΝΑΣ – Προκατασκευασμένα Σπίτια

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την Τεχνική Έκθεση του ΕΜΠ, όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι συνθήκες του πειράματος του 2009 και περιλαμβάνονται όλες οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν.


Τεχνική Έκθεση 2022 Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου για την τοιχοποιία του τριώροφου ΚΟΦΙΝΑΣ – Προκατασκευασμένα Σπίτια

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την Τεχνική Έκθεση του ΕΜΠ, όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι συνθήκες του πειράματος του 2022 και περιλαμβάνονται όλες οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Ελληνική έκδοση

el