Τεχνική Έκθεση Ε.Μ.Π. Για την Τοιχοποιία Κοφινάς

Τεχνική Έκθεση Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου για την τοιχοποιία ΚΟΦΙΝΑΣ – Προκατασκευασμένα Σπίτια

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την Τεχνική Έκθεση του ΕΜΠ, όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι συνθήκες του πειράματος του 2009 και περιλαμβάνονται όλες οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν.