Επιπρόσθετο πείραμα 2011

Πείραμα αντοχής τριώροφης κατασκευής στο τεχνικό γραφείο του Π. Καρύδη (ομότιμος καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου)

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2011.

Τριώροφο κτήριο κατασκευασμένο με το σύστημα δόμησης της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ – Προκατασκευασμένα Σπίτια εξετάστηκε εικονικά με τη χρήση ψηφιακού σεισμικού προσομοιωτή στο τεχνικό γραφείο του διεθνούς εμβέλειας ομότιμου καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Π. Καρύδη. Σκοπός του πειράματος ήταν ο έλεγχος της απόκρισης του δομικού συστήματος έναντι σεισμικής δράσης.

Η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα των τεχνικών πλεονεκτημάτων:
  • Βίδα, η οποία ρομποτικά τοποθετείται σε όλα τα κατασκευαστικά μέρη του σπιτιού.
  • Μεταλλικά συνδετικά ελάσματα, με τα οποία δένουμε την κατασκευή.
  • Υπερδιαστασιολόγηση, φέροντος οργανισμού μέσω μηχανικής μελέτης.
  • Ενίσχυση, στα σημεία καταπόνησης μέσω ειδικού στατικού προγράμματος.