Πείραμα ΕΜΠ 2009

Πείραμα Ε.Μ.Π. 20 Νοεμβρίου 2009

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Δοκίμιο σε φυσική κλίμακα, κατασκευασμένο από την εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια εξετάστηκε πειραματικά με τη χρήση σεισμικού προσομοιωτήρα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σκοπός των δοκιμών ήταν ο έλεγχος της απόκρισης του δομικού συστήματος έναντι σεισμικής δράσης.

Η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα των τεχνικών πλεονεκτημάτων:
  1. Βίδα, η οποία ρομποτικά τοποθετείται σε όλα τα κατασκευαστικά μέρη του σπιτιού
  2. Μεταλλικά συνδετικά ελάσματα, με τα οποία δένουμε την κατασκευή
  3. Υπερδιαστασιολόγηση, φέροντος οργανισμού μέσω μηχανικής μελέτης
  4. Ενίσχυση, στα σημεία καταπόνησης μέσω ειδικού στατικού προγράμματος