Έρευνα Ε.Μ.Π. 2012

Διερεύνηση εφαρμογής του συστήματος προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων της ΚΟΦΙΝΑΣ σε κτίρια με αριθμό ορόφων μεγαλύτερα του τρία

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε απο την Γ.Γ.Ε.Τ και πραγματοποιήθηκε στο Ε.Μ.Π το 2012.

Τετραώροφο κτήριο κατασκευασμένο με το σύστημα δόμησης της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ – Προκατασκευασμένα Σπίτια μελετήθηκε απο την επιστημονική ομάδα των:

  • Δρ. Χ. Μουζάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ε.Μ.Π.
  • Δρ. Λ. Καράπιττα, Ερευνήτρια Ε.Μ.Π.
  • Δρ. Β.Κ. Ντερτιμάνης, Ερευνητής Ε.Μ.Π.

με σκοπό την επέκταση της εφαρμογής των προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων της εταιρίας ΚΟΦΙΝΑΣ σε πολυώροφες κατασκευές, την περαιτέρω απόκτηση τεχνογνωσίας της εταιρίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της στο χώρο των κατασκευών.

Η τεχνική έκθεση των επιστημόνων του Ε.Μ.Π. συν τοις άλλοις αναφέρει τα εξής:


Τεχνική έκθεση των επιστημόνων του Ε.Μ.Π

Οφέλη για τους συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν νέες επιστημονικές γνώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την απόκριση των ξύλινων κατασκευών. Ειδικότερα η ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε. αναμένεται να έχει υψηλή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, με την κατασκευή μιας σύγχρονης και εξαιρετικά ανταγωνιστικής κατασκευής.
Οφέλη για την κοινωνία
Το τελικό προϊόν αναμένεται να είναι ένα θετικό βήμα προς την εκπλήρωση της πράσινης σχεδιαστικής φιλοσοφίας. Το κόστος της προκύπτουσας κατασκευής θα είναι άκρως ανταγωνιστικό, προσιτό και ελκυστικό για την κοινωνία, με προφανή οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Επιπλέον, η προτεινόμενη κατασκευής θα συμβάλλει στη μείωση των παρανοήσεων σχετικά με τα ξύλινα προκατασκευασμένα και δεδομένου ότι η τρέχουσα αγορά είναι περιορισμένη, μπορεί να οδηγήσει σε επέκτασή της, προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή.

Το προτεινόμενο πλαίσιο έχει ως στόχο να γίνει η πρώτη ολιστική έρευνα στην Ελλάδα, η οποία θα μελετήσει τα ξύλινα προκατασκευασμένα κτίρια λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες και σεισμικές δράσεις.

Τα εξαγόμενα αποτελέσματα θα παρέχουν στην ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε. όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τα αντίστοιχα εργαλεία για να εργαστεί.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε απο την Γ.Γ.Ε.Τ
ΕΣΠΑ 2007 - 2013
el