Επιπρόσθετο πείραμα αντισεισμικότητας προκατασκευασμένων σπιτιών ΚΟΦΙΝΑΣ 2011

Πείραμα αντισεισμικότητας ΚΟΦΙΝΑΣ 2011

Πείραμα αντοχής τριώροφης κατασκευής στο τεχνικό γραφείο του Π. Καρύδη (ομότιμος καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου)

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2011.

Τριώροφο κτήριο κατασκευασμένο με το σύστημα δόμησης της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ – Προκατασκευασμένα Σπίτια εξετάστηκε εικονικά με τη χρήση ψηφιακού σεισμικού προσομοιωτή στο τεχνικό γραφείο του διεθνούς εμβέλειας ομότιμου καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Π. Καρύδη. Σκοπός του πειράματος ήταν ο έλεγχος της απόκρισης του δομικού συστήματος έναντι σεισμικής δράσης.

Έτσι, το 2011 διεξήχθη ένα ακόμη επιστημονικό πείραμα αντισεισμικότητας για την εξακρίβωση και επιστημονική έγκριση της μέγιστης στατικότητας των προκατασκευασμένων σπιτιών ΚΟΦΙΝΑΣ:

Η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα των τεχνικών πλεονεκτημάτων:
  • Βίδα, η οποία ρομποτικά τοποθετείται σε όλα τα κατασκευαστικά μέρη του σπιτιού.
  • Μεταλλικά συνδετικά ελάσματα, με τα οποία δένουμε την κατασκευή.
  • Υπερδιαστασιολόγηση, φέροντος οργανισμού μέσω μηχανικής μελέτης.
  • Ενίσχυση, στα σημεία καταπόνησης μέσω ειδικού στατικού προγράμματος.

Πείραμα Ε.Μ.Π. Ιούλιος 2011 

Η συνεχής εξέλιξη και η πρόοδος είναι οι μέγιστοι στόχοι της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια. 

Για τον λόγο αυτό, ο καθησυχασμός δεν ήταν ποτέ χαρακτηριστικό της δουλειάς μας. Θέλουμε να προσφέρουμε άριστη ποιότητα και πάντα προσπαθούμε να φτάνουμε τα  βέλτιστα και τεχνολογικά εξελιγμένα αποτελέσματα. 

Έτσι, το 2011 διεξήχθη ένα ακόμη επιστημονικό πείραμα αντισεισμικότητας για την εξακρίβωση και επιστημονική έγκριση της μέγιστης στατικότητας των προκατασκευασμένων σπιτιών ΚΟΦΙΝΑΣ. 

Παρουσίαση εικόνων της εταιρίας ΚΟΦΙΝΑΣ προκατασκευασμένα σπίτια

Το ψηφιακό πείραμα για την αντισεισμικότητα ΚΟΦΙΝΑΣ !

Σε συνέχεια του πειράματος στατικότητας που διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2009, στη διάρκεια του οποίου ένα μονώροφο δοκίμιο σπίτι της εταιρείας μπαίνοντας στον σεισμικό προσομοιωτήρα άντεξε μέχρι και 1,5 g επιτάχυνση παραμένοντας άθικτο, η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ θέλησε να επισφραγίσει το αποτέλεσμα αυτό και να πάει ένα βήμα πιο πέρα. 

Εξαρτήματα και δομικά υλικά από τα οποία αποτελείται η τοιχοποιία ΚΟΦΙΝΑΣ

Έτσι, τον Ιούλιο του 2011, πάλι σε συνεργασία με τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο θερμό για τη μέτρηση της αντισεισμικότητας στην Αθήνα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πραγματοποιήθηκε έλεγχος και δοκιμή στις ανανεωμένες κατασκευές της  πειραματικά με τη βοήθεια ηλεκτρονικού εξομοιωτή. 

Με τη χρήση του μηχανήματος αυτού, ένα τριώροφο κτίριο κατασκευασμένο σύμφωνα με τα κατασκευαστικά πρότυπα ΚΟΦΙΝΑΣ, εξετάστηκε ως προς την συμπεριφορά του σε πραγματικά σεισμικά δεδομένα. 

Εξαρτήματα και δομικά υλικά από τα οποία αποτελείται η τοιχοποιία ΚΟΦΙΝΑΣ  καθώς και ο τρόπος κατασκευής των κατοικιών.

Με τη βοήθεια των πιο σύγχρονων και πλήρως αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων στατικής έρευνας και μελέτης, η κατασκευή ΚΟΦΙΝΑΣ εικονικά, μέσω ψηφιακού προσομοιωτή υπέστη σεισμικές δονήσεις και ταλαντώσεις που παλαιότερα έχουν εμφανιστεί στη φύση με τις πιο καταστρεπτικές συνέπειες. 

Σεισμικό γράφημα από το πείραμα που διεξάχθηκε στα σπίτια ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ.

Ψηφιακή Προσομοίωση Σεισμού Fukushima Ιαπωνίας 11/3/2011 

Πράγματι, οι διεγέρσεις με τις οποίες προσομοιωτικά καταπονήθηκε η τριώροφη κατασκευη ΚΟΦΙΝΑΣ, έφτασαν τα 9 ρίχτερ ανάγοντας το μέγεθος της σεισμικής προσομοίωσης στα δεδομένα του καταστρεπτικού σεισμού της Fukushima στην Ιαπωνία, στις αρχές του Μαρτίου του 2011. 

Πρώτη προσομοίωση στο τριώροφο  δοκίμιο ΚΟΦΙΝΑΣ

Ψηφιακή Προσομοίωση Σεισμού Santa Monica Αμερικής 17/1/1994 

Στη συνέχεια, εξίσου ισχυρές σεισμικές ταλαντώσεις διενεργήθηκαν πάνω στο τριώροφο κτίριο ΚΟΦΙΝΑΣ μέσω του ψηφιακού συστήματος μετρήσεων, φτάνοντας το μέγεθος των 6,7 ρίχτερ, σύμφωνα με τα δεδομένα του σεισμού που παλαιότερα είχε πλήξει την περιοχή της Santa Monica στην Αμερική, στις 17 Ιανουαρίου του 1994.

Δεύτερη προσομοίωση στο τριώροφο  δοκίμιο ΚΟΦΙΝΑΣ

Τα αποτελέσματα του πειράματος αντισεισμικότητας Ιούλιος 2011 

Στην εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ προκατασκευασμένα σπίτια, όπως πάντα, θέλαμε να εξακριβώσουμε και να αποδείξουμε με τον πιο αδιάσειστο επιστημονικό τρόπο την στατική αντοχή των κατασκευών μας. Παράλληλα, βασικός στόχος της εταιρείας είναι να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι οι κατασκευές μας παραμένουν άθικτες και ανέπαφες ακόμη και μετά από έναν εξαιρετικά δυνατό σεισμό που το πιθανότερο είναι να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές φυσικές και κτιριακές καταστροφές. 

ο τρόπος κατασκευής της τοιχοποιίας ΚΟΦΙΝΑΣ

Τα αποτελέσματα των επιπρόσθετων αυτών πειραμάτων το 2011, που διεξήχθησαν ως ψηφιακή επιβεβαίωση του πειράματος στον σεισμικό προσομοιωτήρα του Ε.Μ.Π το 2009, δικαίωσαν και πάλι ολοκληρωτικά τα πρότυπα κατασκευής που ακολουθούμε αλλά και ολόκληρη την εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ προκατασκευασμένα σπίτια

Η γνώμη των ειδικών για την αντισεισμικότητα των προκατασκευασμένων σπιτιών ΚΟΦΙΝΑΣ 

Ο διεθνούς εμβέλειας ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κος. Παναγιώτης Καρύδης,  τεκμηριώνει με τα λόγια του και τις επιστημονικές μελέτες του την μέγιστη στατική αντοχή που διαθέτουν τα προκατασκευασμένα σπίτια ΚΟΦΙΝΑΣ. 

Το πείραμα που διεξήχθη στο γραφείο του, μέσω του επιστημονικού συστήματος ψηφιακού εξομοιωτή, τον οδήγησε για μία ακόμη φορά να μιλήσει δημόσια για την μέγιστη αντισεισμική προστασία που προσφέρουν οι κατασκευές της εταιρείας μας. 

Συνέντευξη καθηγητών και σχολιασμός πάνω στα σπίτια ΚΟΦΙΝΑΣ -καθώς και σχολιασμός για τα υλικά που χρησιμοποιούνται.

Συγκεκριμένα, τονίζοντας πως το τριώροφο κτίριο ΚΟΦΙΝΑΣ εξετάστηκε και δοκιμάστηκε σύμφωνα με τους πιο σύγχρονους κανονισμούς και παραμέτρους του 2011, επιβεβαίωσε την υπερδιαστασιολόγηση του, κάτω από τις πιο δυσμενείς και καταστροφικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,7 και 9 ρίχτερ! 

Η αντοχή των ορόφων των προκατασκευασμένων σπιτιών ΚΟΦΙΝΑΣ  

Το πείραμα περί αντισεισμικότητας των κτιρίων της εταιρείας μας, απέδειξε την απόλυτη ανθεκτικότητα και σταθερότητα των προκατασκευασμένων σπιτιών ΚΟΦΙΝΑΣ, ακόμη κι όταν πρόκειται για τριώροφη κατασκευή. 

Το τριώροφο δοκίμιο που χρησιμοποιήθηκε για το πείραμα.

Επιβεβαιώθηκε επιστημονικά η αδιαμφισβήτητη αντισεισμικότητα που παρέχουν οι κατασκευές μας σε όλους τους ορόφους του εκάστοτε κτιρίου, αφού η αντοχή και η στιβαρότητα ακόμη και των πιο υψηλών ορόφων, είναι αντίστοιχη με αυτή του ισογείου, με αποτέλεσμα την μέγιστη ασφάλεια. 

Ανθεκτικά υλικά κατασκευής των προκατασκευασμένων σπιτιών ΚΟΦΙΝΑΣ 

Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούμε στην εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ σε κάθε κατασκευή προκατασκευασμένου σπιτιού αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά μέσω του πειράματος αυτού.  Τα πλήρως ανθεκτικά υλικά αλλά και η τεχνογνωσία με την οποία πραγματοποιείται η συναρμολόγηση των δομικών μερών των προκατασκευασμένων σπιτιών ΚΟΦΙΝΑΣ, συμβάλλουν στην ολοκλήρωση κατασκευών απόλυτα στιβαρών και στατικών, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για αντισεισμική θωράκιση, προστασία και ασφάλεια τόσο του κτιρίου, όσο και των κατοίκων. 

Εγγύηση αντισεισμικότητας ΚΟΦΙΝΑΣ 

Στην εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ προκατασκευασμένα σπίτια υπηρετούμε με κάθε τρόπο την ποιότητα των κατασκευών μας. 

Για τον λόγο αυτό, με κάθε ευκαιρία δοκιμάζουμε και πιστοποιούμε τα δεδομένα και τις διαδικασίες που ακολουθούμε κατά την κατασκευή και ανέγερση των προκατασκευασμένων κτιρίων μας, με στόχο την αντικειμενική εγγύηση. 

Οι επιστημονικές πιστοποιήσεις που μέσω πειραμάτων έχουμε εξασφαλίσει αποτελούν για την εταιρεία μας την κινητήριο δύναμη για να συνεχίσουμε ακάθεκτοι να παρέχουμε τα πιο ποιοτικά, σύγχρονα και βέλτιστα υλικά και αποτελέσματα σε κάθε προκατασκευασμένο σπίτι ΚΟΦΙΝΑΣ. 

el