Πείραμα αντισεισμικότητας ΕΜΠ για τα προκατασκευασμένα σπίτια ΚΟΦΙΝΑΣ 2009

Πείραμα αντισεισμικότητας προκατασκευασμένα ΚΟΦΙΝΑΣ

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Δοκίμιο σε φυσική κλίμακα, κατασκευασμένο από την εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια εξετάστηκε πειραματικά με τη χρήση σεισμικού προσομοιωτήρα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σκοπός των δοκιμών ήταν ο έλεγχος της απόκρισης του δομικού συστήματος έναντι σεισμικής δράσης.     

Η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα των τεχνικών πλεονεκτημάτων:

  1. Βίδα, η οποία ρομποτικά τοποθετείται σε όλα τα κατασκευαστικά μέρη του σπιτιού
  2. Μεταλλικά συνδετικά ελάσματα, με τα οποία δένουμε την κατασκευή
  3. Υπερδιαστασιολόγηση, φέροντος οργανισμού μέσω μηχανικής μελέτης
  4. Ενίσχυση, στα σημεία καταπόνησης μέσω ειδικού στατικού προγράμματος

Αναλυτικά για το πείραμα της ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ:

Πείραμα αντισεισμικότητας Ε.Μ.Π. για τα προκατασκευασμένα σπίτια ΚΟΦΙΝΑΣ 2009

Οι προκατασκευασμένες κατοικίες Κοφινάς φημίζονται για την μέγιστη αντισεισμικότητά τους. Η ακριβής σχεδίαση και προσεγμένη κατασκευή με τα κατάλληλα δομικά υλικά, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία χρόνων,  δίνει στις οικίες της εταιρείας μας το εγγυημένο αποτέλεσμα της πλήρους αντισεισμικής θωράκισης και στατικής επάρκειας. 

Πείραμα αντισεισμικότητας Ε.Μ.Π. για τα προκατασκευασμένα σπίτια ΚΟΦΙΝΑΣ 2009

Η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ θέλοντας να αποδείξει την μεγάλη αντισεισμική αντοχή των προκατασκευασμένων σπιτιών της, δοκίμασε να πιστοποιήσει και πρακτικά το πλεονέκτημα αυτό των κατασκευών της διεξάγοντας ένα επιστημονικό πείραμα.

Τον Νοέμβριο του 2009, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο οι οικίες της ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια δοκιμάστηκαν σε φυσική κλίμακα με χρήση σεισμικού προσομοιωτήρα.

Συγκεκριμένα, στο εργαστήριο αντισεισμικής τεχνολογίας του Ε.Μ.Π που αποτελεί τον πλέον αναγνωρισμένο και πιο αξιόπιστο θεσμό για την μέτρηση της αντισεισμικότητας, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, πραγματοποιήθηκε σεισμική δοκιμή σε μονώροφο προκατασκευασμένο σπίτι της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ.  

Το δοκίμιο σπίτι συναρμολογήθηκε απευθείας στον χώρο του εργαστηρίου αντισεισμικής τεχνολογίας από το έμπειρο προσωπικό κατασκευής της εταιρείας μας και τοποθετήθηκε επί τόπου πάνω στην πλατφόρμα σεισμικής δόνησης, τον λεγόμενο σεισμικό προσομοιωτήρα του Ε.Μ.Π. .

Ύστερα από την τοποθέτηση του δοκιμίου σπιτιού στον προσομοιωτήρα, ξεκίνησε το πείραμα κατά το οποίο το δοκίμιο  σπίτι μας δέχθηκε διαδοχικές σεισμικές διεγέρσεις και ταλαντώσεις διευθύνσεων Χ και Ζ, για την εξακρίβωση του αντισεισμικού του χαρακτήρα. 

Στην πρώτη αυτή φάση του πειράματος, στις συνολικά 16 διαδοχικές σεισμικές διεγέρσεις και δονήσεις κλιμακούμενης επιτάχυνσης που εφαρμόστηκαν σε ολόκληρη της επιφάνεια και κατασκευή του δοκιμίου, ο σεισμικός προσομοιωτήρας τελικά ανέπτυξε επιτάχυνση διαφόρων κατευθύνσεων έως και 1 g! 

Όμως, η εταιρεία μας ΚΟΦΙΝΑΣ προκατασκευασμένα σπίτια δεν επαναπαύτηκε με το αποτέλεσμα αυτό και δεν έμεινε εκεί. 

Συνεχίζοντας το πείραμα, με προσθήκη μαζών βάρους 8 τόνων, αυξάνοντας το συνολικό βάρος του δοκιμίου σπιτιού κατά 6,5 φορές περισσότερο, επαναλήφθηκε η διαδικασία της σεισμικής προσομοίωσης με την διέγερση να αυξάνεται και να φτάνει κατά τη οριζόντια διεύθυνση Χ  την επιτάχυνση μεγέθους 1,5 g! Ακόμη και τότε, η δοκίμια κατασκευή παρέμεινε άθικτη και απόλυτα σταθερή. 

Η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ αποτελεί την μόνη εταιρεία στην Ευρώπη που έχει διεξάγει πειραματική μελέτη για τις κατασκευές της, φτάνοντας το 1,5 g καταπόνησης!

Τα τεχνικά πλεονεκτήματα των προκατασκευασμένων σπιτιών ΚΟΦΙΝΑΣ 

Τα στοιχεία τεχνικού χαρακτήρα που έπαιξαν τον πιο σημαντικό και καίριο ρόλο στην επιτυχία του πειράματος και στην αδιάσειστη πρακτική απόδειξη ότι τα προκατασκευασμένα σπίτια ΚΟΦΙΝΑΣ παρέχουν ολοκληρωμένη ασφάλεια και αντισεισμικότητα είναι τα εξής: 

1.Ο ξύλινος σκελετός της κατασκευής με τεγίδες σουηδικής ξυλείας (φουρνισμένη ξηραντηρίου, κλάσης C24) από εγκεκριμένο και στιβαρό σουηδικό πεύκο. 

2.Το γωνίασμα, το πρεσάρισμα και το βίδωμα με χρήση στριφωνιού TORX σε εργοστασιακό περιβάλλον και συνθήκες. 

3.Η καναδική θωράκιση OSB και το σφράγισμα της τοιχοποιίας που την καθιστούν έτοιμη για άμεση επί τόπου συναρμολόγηση και τοποθέτηση.

4. Η χρήση της βίδας για την στερεοποίηση κάθε σημείου του ξύλινου σκελετού, η οποία τοποθετείται βάσει ρομποτικών κινήσεων και σχεδιασμών. 

5. Τα μεταλλικά συνδετικά ελάσματα που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη και ασφαλέστερη συναρμολόγηση των μερών του προκατασκευασμένου σπιτιού. 

6.Η υπερδιαστασιολόγηση φέροντος οργανισμού μέσω μελετών μηχανικού χαρακτήρα. 

7. Η επιπλέον ενίσχυση στα σημεία καταπόνησης ολόκληρης της κατασκευής βάσει κατάλληλου ειδικού στατικού προγράμματος.

Ο συνδυασμός των παραπάνω δομικών τεχνικών στοιχείων, στο δοκίμιο σπίτι του πειράματος απέδειξε την πλήρη αντισεισμική κάλυψη όλων των προκατασκευασμένων σπιτιών της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ. 

Τα αποτελέσματα του πειράματος για την αντισεισμικότητα στα προκατασκευασμένα σπίτια ΚΟΦΙΝΑΣ

Ομάδα καθηγητών του ΕΜΠ που μελετάει το πείραμα των προκατασκευασμένων σπιτιών ΚΟΦΙΝΑΣ

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και σημειώθηκαν μετά το τέλος του πειράματος ήταν αυτά για τα οποία η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ εγγυάται αξιόπιστες και πλήρως ασφαλείς κατασκευές. 

Αναλυτικά, ακόμη και μετά τις υψηλές σεισμικές δονήσεις που δέχθηκε το δοκίμιο σπίτι, δεν παρουσίασε καμία εμφανή ή εσωτερική φθορά. 

Δοκίμιο προκατασκευασμένο   σπίτι ΚΟΦΙΝΑΣ, που τοποθετήθηκε στον σεισμικό προσομοιωτήρα

Οι κατακόρυφες αλλά και οριζόντιες διεγέρσεις με επιτάχυνση 1 g και 1,5 g δεν κατάφεραν να προκαλέσουν προβλήματα και βλάβες σε κανένα από τα μέρη ολόκληρης της κατασκευής. 

Δοκίμιο προκατασκευασμένο   σπίτι ΚΟΦΙΝΑΣ, που τοποθετήθηκε στον σεισμικό προσομοιωτήρα με κείμενο που γράφει η δοκιμή έφτασε σε επιτάχυνση 1,5g κατά τη διεύθυνση Χ.

Οι πόρτες και τα παράθυρα δεν είχαν υποστεί καμία παραμόρφωση ή ζημιά, ενώ άνοιγαν με την ίδια ευκολία και άνεση με πριν. Ταυτόχρονα, οι τοίχοι και η σκεπή, δηλαδή η γενικότερη τοιχοποιία του δοκιμίου σπιτιού, ύστερα και από τα δύο σεισμικά πειράματα δεν εμφάνισαν καμία αλλαγή ή φθορά, παραμένοντας άθικτα και στιβαρά όπως και πριν.

Οι πόρτες και τα παράθυρα δεν είχαν υποστεί καμία παραμόρφωση ή ζημιά, ενώ άνοιγαν με την ίδια ευκολία και άνεση με πριν
Οι πόρτες και τα παράθυρα του δοκιμίου σπιτιού ΚΟΦΙΝΑΣ δεν είχαν υποστεί καμία παραμόρφωση ή ζημιά

Με τα θετικά αποτελέσματα αυτά, αποδείχθηκε η ασυναγώνιστη αξιοπιστία της εταιρείας μας ΚΟΦΙΝΑΣ προκατασκευασμένα σπίτια. Αποδείχθηκε ο μέγιστος αντισεισμικός χαρακτήρας κάθε προκατασκευασμένης κατοικίας που κατασκευάζεται και συναρμολογείται στο σύγχρονο εργοστασιακό περιβάλλον της εταιρείας μας. 

Πράγματι, ο σχεδιασμός και οι κατασκευαστικές διαδικασίες που ακολουθούνται αποτελούν το σημείο κλειδί για την ανθεκτικότητα των προκατασκευασμένων κατοικιών ΚΟΦΙΝΑΣ. Οι ίδιες προδιαγραφές εφαρμόστηκαν και στο δοκίμιο σπίτι του πειράματος, το οποίο αναμφίβολα και αποδεδειγμένα άντεξε τις σεισμικές δονήσεις σε φυσική κλίμακα, χωρίς να υποστεί καμία παραμόρφωση ή καταστροφή.  

Η γνώμη των ειδικών για την αντισεισμικότητα των προκατασκευασμένων σπιτιών ΚΟΦΙΝΑΣ

Το αξιόπιστο εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου μετά το πείραμα των προκατασκευασμένων κατοικιών ΚΟΦΙΝΑΣ, μίλησε δημόσια για την αντισεισμική συμπεριφορά και θωράκιση αυτών. 

Βάσει του πειράματος και της μελέτης που διεξήγαγαν στον σεισμικό προσομοιωτήρα του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, οι ειδήμονες επιστήμονες του Ε.Μ.Π. διαπίστωσαν με κάθε δυνατό τρόπο την ποιότητα και την στιβαρότητα της τοιχοποιίας των προκατασκευασμένων σπιτιών της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ. Φυσικά, ενέκριναν κάθε διαδικασία κατασκευής που ακολουθείται αφού τα απτά πρακτικά αποτελέσματα μιλούσαν από μόνα τους. 

Διαπιστώθηκε ότι το δοκίμιο σπίτι, που τοποθετήθηκε στον σεισμικό προσομοιωτήρα, δεν υπέστη καμία φθορά ούτε εξωτερικά αλλά ούτε και εσωτερικά.

δοκίμιο προκατασκευασμένο   σπίτι ΚΟΦΙΝΑΣ, που τοποθετήθηκε στον σεισμικό προσομοιωτήρα

Προχώρησαν, μάλιστα, στο συμπέρασμα πως τα προκατασκευασμένα σπίτια ΚΟΦΙΝΑΣ πληρούν κάθε μία προϋπόθεση που είναι απαραίτητη για τη μέγιστη αντοχή και ανθεκτικότητα των οικιών σε επαναλαμβανόμενες σεισμικές ταλαντώσεις, με συνεχή κλιμακούμενη αύξηση των μεγεθών τους. 

Παράλληλα τόνισαν, πώς το γεγονός ότι η δοκίμια κατασκευή της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ δεν υπέστη καμία απολύτως ζημιά ούτε εξωτερικά αλλά ούτε και εσωτερικά πιστοποιεί και αναδεικνύει την ποιότητα. 

Οι μηδενικές φθορές μετά την επιτάχυνση 1,5 g στην οποία έφτασε ο σεισμικός προσομοιωτήρας κατά τη διάρκεια του πειράματος,  αποτελούν αδιάσειστη πρακτική απόδειξη της αντισεισμικότητας και ασφάλειας που είναι δυνατόν να παρέχει η εταιρεία στους πελάτες της, σε οποιαδήποτε σεισμογενή περιοχή κι αν επιθυμούν να κατοικήσουν ένα προκατασκευασμένο σπίτι ΚΟΦΙΝΑΣ. 

el