Παρουσίαση 360° των εσωτερικών χώρων της πρότασης με κωδικό D-179