Παθητικό Σπίτι ΚΟΦΙΝΑΣ

Με βάση τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής για εξοικονόμηση ενέργειας, στην εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια ακολουθούμε κατασκευαστικές πρακτικές μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης. Οι κατασκευές μας έχουν διακριθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ως κατοικίες ενεργειακής κλάσης Α’, ενώ εγγύηση μας αποτελεί το πρότυπο κτιρίου, το λεγόμενο “Παθητικό Σπίτι” ΚΟΦΙΝΑΣ.  

Τί είναι το Παθητικό Σπίτι; 

Ως παθητικό ονομάζεται το σπίτι που πληροί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστεί πλήρως αποδοτικό ενεργειακά και φιλικό προς το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ένα Παθητικό Σπίτι προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση, οικονομία και βιωσιμότητα, με ελάχιστες απαιτήσεις ενέργειας και εξόδων για θέρμανση και ψύξη. 

Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό από το Γερμανικό Ινστιτούτο παθητικού κτιρίου, “Το παθητικό κτίριο είναι ένα κτίριο στο οποίο η εσωτερική θερμική άνεση (ISO 7730) εξασφαλίζεται αποκλειστικά από προθέρμανση ή πρόψυξη της ποσότητας του νωπού αέρα, η οποία απαιτείται (DIN 1946) για την  σωστή εσωτερική ατμόσφαιρα, χωρίς τη χρήση επιπλέον ανακυκλοφορίας του αέρα.”

Η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια ως επίσημο μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού κτιρίου, δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την κατασκευή Παθητικών κτιρίων με την αντίστοιχη επίσημη θεσμική πιστοποίηση, συνδυάζοντας τις ποιοτικές κατασκευές της εταιρείας με δεδομένα βιωσιμότητας και άνεσης!

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα Παθητικό Σπίτι; 

Ενεργειακή Αποδοτικότητα 

Μέσω του συστήματος παθητικής θέρμανσης και ψύξης, το Παθητικό Σπίτι έχει τη δυνατότητα να διατηρεί κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, τη σωστή και επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό του, ανεξάρτητα από την κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται. Το γεγονός ότι ένα Παθητικό Σπίτι χρησιμοποιεί εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης και ψύξης, όπως η ηλιακή ενέργεια, οι εσωτερικές πηγές θερμότητας, ο φυσικός αερισμός κ.α., καθιστά τις συμβατικές πηγές θερμότητας και ψύξης που καταναλώνουν τεράστια ποσοστά ενέργειας, εντελώς ανούσια και μη αποτελεσματικά. Ο ακριβής σχεδιασμός, τα κατάλληλα επιλεγμένα υλικά και βεβαίως τα σύγχρονα συστήματα παθητικής θέρμανσης και ψύξης, προσφέρουν στον κάθε ένοικο / χρήστη του σπιτιού τις καλύτερες συνθήκες υγιούς διαβίωσης χωρίς υγρασία, εξασφαλίζοντας μία σταθερή θερμοκρασία. 

Βιωσιμότητα 

Το Παθητικό Σπίτι λειτουργεί με τον περιορισμό των θερμικών απωλειών και την εξασφάλιση των θερμικών κερδών. Λόγω του βιοκλιματικού σχεδιασμού ενός παθητικού σπιτιού, τα ποσοστά ενέργειας του καταναλώνονται σε ένα χρόνο είναι φανερά μειωμένα σε σύγκριση με τα δεδομένα μιας συμβατικής οικίας. Αναφορικά, η ενέργεια που απαιτείται για θέρμανση και ψύξη σε ένα Παθητικό Σπίτι είναι έως και 90% λιγότερη. Λόγω αυτού οι εκπομπές ρύπων που επηρεάζουν δραστικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου περιορίζονται σημαντικά. Έτσι, η επιλογή ενός παθητικού σπιτιού μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία από τις βιωσιμότερες επιλογές δόμησης και διαβίωσης, με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αφού η πρωτογενής ενέργεια που χρησιμοποιείται είναι εξαιρετική μικρή. 

Παράλληλα, σημαντικό είναι να αναφερθεί πώς σε σχέση με μία συμβατική οικία, η πρόσθετη ενέργεια που απαιτείται για την επίτευξη της θερμανσης και της ψύξης ενός Παθητικού σπιτιού είναι αμελητέα αν αναλογιστούμε τα δεδομένα εξοικονόμησης που προσφέρουν. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ΕΙΠΑΚ, “σε ένα παθητικό σπίτι, απαιτείται λιγότερο από 1,5 λίτρο πετρελαίου ή 1,5 κυβικό μέτρο φυσικού αερίου το χρόνο, για τη θέρμανση ενός τετραγωνικού μέτρου κατοικήσιμου χώρου”. 

Οικονομία 

Σε ένα παθητικό σπίτι, η εξοικονόμηση χρημάτων είναι φανερή από την αρχή της διαβίωσης. Οι ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις μειώνουν στο μέγιστο βαθμό τα απαραίτητο λειτουργικά έξοδα, που αντίθετα στα συμβατικά σπίτια φτάνουν στα ύψη τόσο για τη θέρμανση την περίοδο του χειμώνα, όσο και για τη ψύξη τους θερμούς μήνες. 

Παράλληλα, το σίγουρο είναι πως ο κάθε ένοικος / χρήστης δε χρειάζεται να ανησυχεί για περιττά έξοδα ή για το πότε θα γίνει η ολοκληρωτική απόσβεση της αρχικής επένδυσης, αφού το κόστος ενός παθητικούς σπιτιού είναι εξαιρετικά προσιτό. Συγκεκριμένα, στην εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ προκατασκευασμένα σπίτια το κόστος της χρήσης των ποιοτικότερων υλικών δόμησης και κατασκευής ενός παθητικού σπιτιού, εξισορροπείται άμεσα από τα μειωμένα λειτουργικά έξοδα και την μακροπρόθεσμη ενεργειακή απόδοση. 

Άνετη διαβίωση 

Όπως αναφέρεται και στον επίσημο ορισμό του Παθητικού Σπιτιού, βασικό αποτέλεσμα και όφελος των παθητικών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, είναι η εξασφάλιση μιας υγιούς και σωστής εσωτερικής ατμόσφαιρας. Πράγματι, λόγω του τρόπου λειτουργία των συστημάτων αυτών με φίλτρο αέρα, αυτόματη ρύθμιση υγρασίας, πρόληψη της μούχλας και των φθορών που ενδέχεται να προκαλέσει, η ατμόσφαιρα στο εσωτερικό ενός παθητικού σπιτιού γίνεται η πλέον κατάλληλη για βέλτιστη διαβίωση και άριστη ποιότητα ζωής. Γεγονός είναι, πώς το παθητικό σπίτι συμβάλλει στην υγεία των χρηστών ενώ παράλληλα αποτελεί μία απόλυτα πρακτική και ποιοτική επιλογή, αφού δεν απαιτεί συνεχώς παρέμβαση για αερισμό, θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό κ.α. 

Ποιές είναι οι βασικές αρχές λειτουργίας ενός Παθητικού Σπιτιού; 

Ο τρόπος λειτουργίας ενός Παθητικού Σπιτιού στηρίζεται σε 5 βασικές αρχές σχεδιασμού και κατασκευής, σχετικές με την εκμετάλλευση της δωρεάν προσφερόμενης ενέργειας και θερμότητας. 

Αναλυτικότερα, η λεγόμενη “δωρεάν” θερμότητα παράγεται κατά κύριο λόγο από τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται καθημερινά σε ένα σπίτι. Για να γίνει δυνατή η άμεση αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση της θερμότητας αυτής, με σκοπό την επιθυμητή θέρμανση, το παθητικό σπίτι πρέπει να ακολουθεί τους παρακάτω 5 συγκεκριμένους τρόπους λειτουργίας: 

Μόνωση  

Όπως αναφέρθηκε, η θερμότητα που παράγεται από τις ηλεκτρικές συσκευές είναι δυνατόν να διατηρηθεί μέσα σε ένα παθητικό σπίτι και έτσι να επαναχρησιμοποιηθεί με στόχο την θέρμανση, χωρίς περιττές ενεργειακές απαιτήσεις και απώλειες. Για να γίνει αυτό εφικτό, απαραίτητη είναι η μέριμνα για την ολοκληρωτική μόνωση του σπιτιού, ώστε το κτιριακό κέλυφος να είναι πλήρως αεροστεγές για να διατηρείται η θερμότητα στο εσωτερικό τους χειμερινούς μήνες και να εμποδίζεται αντίστοιχα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Κουφώματα 

Τα ποιοτικά κουφώματα ενός παθητικού σπιτιού παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο για την μέγιστη ενεργειακή του απόδοση. Συγκεκριμένα, τα παράθυρα με μονωτική σχεδίαση, εφοδιασμένα με υαλοπίνακες χαμηλής αντανάκλασης είναι πλήρως απαραίτητα για την αποφυγή εισροής ή εκροής της θερμότητας.  

Αεροστεγανότητα 

Σε ένα παθητικό σπίτι προβλέπεται η μέγιστη αεροστεγανότητα ολόκληρης της κατασκευής ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ενδεχόμενες διαρροές μέσω ανοιγμάτων και έτσι να αυξάνονται τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. 

Απουσία θερμογεφυρών 

Με την σωστή και προσεγμένη μονωτική θωράκιση ολόκληρου του παθητικού σπιτιού, στόχος είναι η απουσία θερμογεφυρών που συχνά ευθύνονται για την ανάπτυξη υγρασίας, μούχλας και αντίστοιχων φθορών. Έτσι δημιουργούνται οι συνθήκες για μία άνετη διαβίωση, σε απόλυτα υγιεινή ατμόσφαιρα και ασφαλές περιβάλλον. 

Αερισμός 

Βασικός παράγοντας λειτουργίας ενός παθητικού σπιτιού, είναι φυσικά τα συστήματα αερισμού που ενσωματώνονται για την μέγιστη ενεργειακή απόδοση αλλά και τη ρύθμιση του αέρα, της υγρασίας και της θερμότητας που εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου. 

Πρακτικά, πώς λειτουργεί ένα παθητικό σπίτι; 

  1. Ένα σύστημα εξαερισμού με έναν εναλλάκτη θερμότητας αέρα – αέρα, εγκαθίσταται ώστε να μπορεί ταυτόχρονα να φέρνει καθαρό αέρα από το εξωτερικό και παράλληλα να απεγκλωβίζει ποσότητα μπαγιάτικου αέρα από το εσωτερικό του κτιρίου.
  1. Τους χειμερινούς μήνες, ο ψυχρός εξωτερικός καθαρός αέρας εισέρχεται στον εναλλάκτη, λαμβάνει τη θερμότητα του αποβαλλόμενου μπαγιάτικου αέρα και εισέρχεται στο παθητικό σπίτι. Συγκεκριμένα,  ο ζεστός μπαγιάτικος αέρας που φεύγει από το σπίτι, “φέρει” τη “δωρεάν” θερμότητα, η οποία μέσω του εναλλάκτη θερμαίνει τον καθαρό αέρα που μπαίνει στο σπίτι.
  1. Το καλοκαίρι ο εξαγόμενος μπαγιάτικος αέρας ψύχει τον θερμότερο εισερχόμενο καθαρό αέρα, διατηρώντας τα κατάλληλα επίπεδα ψύξης στο εσωτερικό του σπιτιού. 
  1. Σε περίπτωση που το παραπάνω σύστημα συνδυαστεί με γεωθερμία (ο καθαρός αέρας να διαχέεται πρώτα από τη γη και έπειτα να πηγαίνει στον εναλλάκτη,) τα κέρδη και τα γενικότερα ενεργειακά οφέλη πολλαπλασιάζονται τόσο για το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. 

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, η εγκατάσταση ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης και ψύξης μπορεί να αποφευχθεί και το σπίτι να λειτουργήσει πλήρως αποδοτικά μέσω των μηχανικών συστημάτων εξαερισμού για απόλυτη ενεργειακή απόδοση. 

Ποιο είναι το κόστος ενός Παθητικού Σπιτιού; 

Βάσει των δεδομένων και προδιαγραφών της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πώς το κόστος ενός παθητικού σπιτιού 100 τ.μ. είναι περίπου 10% μεγαλύτερο από αυτό μιας τυπικής κατασκευής της εταιρείας μας.

Η διαφορά αυτή, είναι προφανώς ασήμαντη, αν συγκριθεί με την μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση χρημάτων που προσφέρει ένα παθητικό σπίτι λόγω των ελαχιστοποιημένων λειτουργικών εξόδων αφού η απόσβεση γίνεται αμέσως και τα οφέλη γίνονται φανερά από την πρώτη κιόλας στιγμή, τόσο σε ενεργειακό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. 

Πιστοποίηση της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ για το Παθητικό Σπίτι 

Βασική προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα σπίτι Παθητικό είναι να δοκιμαστούν στην πράξη όλες του οι λειτουργίες ώστε να ελεγχθεί αν πληροί τις βασικές αρχές του τρόπου οργάνωσης ενός παθητικού σπιτιού.

Η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ, που όπως έχει αποδείξει ενδιαφέρεται στο μέγιστο για την επιστημονική πιστοποίηση και εγγύηση όλων των πρακτικών και τεχνολογιών που αξιοποιεί,  έχει υποβληθεί στη διαδικασία πιστοποίησης για το Παθητικό Σπίτι. 

Τα κριτήρια πιστοποίησης των παθητικών σπιτιών καθορίζονται από το Ινστιτούτο Παθητικής Κατοικίας, το οποίο εδρεύει στο Darmstadt της Γερμανίας.

Ύστερα από μία σειρά αναλυτικών επιστημονικών ελέγχων, αποδείχθηκε ότι η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ ακολουθεί όλα τα απαραίτητα σχεδιαστικά και κατασκευαστικά πρότυπα του παθητικού κτιρίου, ώστε να παρέχει συνολικά όλα τα ενεργειακά και πρακτικά οφέλη στους πελάτες της. 

Ενδιαφέρεστε για την κατασκευή του δικού σας προκατασκευασμένου σπιτιού σύμφωνα με τις καλύτερες και ποιοτικότερες προδιαγραφές της αγοράς; 

Η εταιρεία “Κοφινάς” είναι πιστοποιημένη από ελληνικούς και διεθνείς φορείς για όλα τα υλικά που χρησιμοποιεί καθώς και για τη διαδικασία κατασκευής που ακολουθεί.

Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται η σταθερή ποιότητα και η αξιοπιστία μας, η οποία χαρακτηρίζει κάθε κατασκευή “Κοφινάς” από το 1977 έως και σήμερα.

Επικοινωνήστε μαζί μας, και θα αναλάβουμε να κάνουμε το προκατασκευασμένο σπίτι των ονείρων σας πραγματικότητα.

el