ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

με αντικολλητούς Φινλανδικούς κορμούς

ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
Διπλή τοιχοποιία
ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Κεντρική σελίδα Φινλανδικής τοιχοποιίας

ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
Διπλή ενισχυμένη τοιχοποιία
ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ U
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

(όσο μικρότερο το νούμερο U της κλιματικής σας ζώνης (περιοχή), τόσο μεγαλύτερη η μόνωση που χρειάζεται)

Αντικολλητή Φινλανδική Τοιχοποιία

ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο Φινλανδική αντικολλητή ξυλεία που δεν ρηγματώνει και παρουσιάζει αυξημένη πυραντοχή συγκριτικά με συμβατική ξυλεία. Έχει ιδανικό ποσοστό υγρασίας (12%-14%) λόγω επεξεργασίας ξηραντηρίου. Αποτελεί τη βέλτιστη λύση για την κατασκευή της νέας σας κατοικίας.

Μεταλλική ντίζα σύσφιξης

ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Μεταλλικές γαλβανισμένες βίδες που βιδώνονται στην τοιχοποιία και την ενισχύουν λόγω των μηχανικών ιδιοτήτων και της αντοχής τους. Προσφέρουν βελτιωμένη συναρμογή στην τοιχοποιία αυξάνοντας τη σύσφιξη μεταξύ των κορμών.

Ξύλινη συνδετική σφήνα ενίσχυσης

ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Λειτουργεί σαν σύνδεσμος μεταξύ των κορμών αλλά και σαν οπλισμός. Αποτελείται από ξύλο αντίστοιχης ποιότητας με την τοιχοποιία. Ενισχύει περαιτέρω την κατασκευή για μεγαλύτερη αντοχή σε καταπόνηση από οριζόντια φορτία.

Μεταλλική γωνία πάκτωσης

ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Με τις μεταλλικές αυτές γωνίες, η κατασκευή συνδέεται απόλυτα με τη βάση οπλισμένου σκυροδέματος. Με αυτό τον τρόπο, έχουμε μια “δεμένη” κατασκευή με αυξημένες μηχανικές αντοχές και βελτιωμένη αντισεισμική συμπεριφορά.

Ασφαλτική μεμβράνη

ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Πρόκειται για στεγανοποιητικά φύλλα που τοποθετούνται στη βάση κάθε ξύλινου τοίχου. Προστατεύουν τους κορμούς από φθορές που θα μπορούσαν να έχουν από υγρασία στη βάση στήριξης.

Αυτοκόλλητη υγρομονωτική ταινία

ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Η διπλή εφαρμογή της σε κάθε κορμό ξεχωριστά, ενισχύει ακόμα περισσότερο την στεγανότητα της κατασκευής και προσφέρει απόλυτη μόνωση στο νέο σας σπίτι.

Μονωτικό υλικό γωνιακής σύνδεσης

ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Στις γωνιακές ενώσεις των κορμών εφαρμόζεται μονωτικό υλικό το οποιό προσφέρει βέλτιστη θερμομόνωση και στεγανότητα στην κατασκευή, βελτιώνοντας τη θερμική συμπεριφορά του σπιτιού.