Μελέτη βιοκλιματικού και παθητικού κτιρίου που ζητήθηκε από την εταιρία μας για το Dubai

Η εταιρία μας, εκτός από την Ελληνική επικράτεια, αναλαμβάνει μελέτες και κατασκευές στο εξωτερικό. Αυτή τη φορά της ανατέθηκε η μελέτη και η κατασκευή βιοκλιματικού και παθητικού κτιρίου στο Dubai, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
page-1

el