Μελέτη βιοκλιματικού και παθητικού κτιρίου που ζητήθηκε από την εταιρία μας για το Dubai

Η εταιρία μας, εκτός από την Ελληνική επικράτεια, αναλαμβάνει μελέτες και κατασκευές στο εξωτερικό. Αυτή τη φορά της ανατέθηκε η μελέτη και η κατασκευή βιοκλιματικού και παθητικού κτιρίου στο Dubai, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. page-1

Logo Footer

Λεωφ. Μεσογείων 519, Αγία Παρασκευή, Αττική
T: 210 6081307
F: 210 6016177
[email protected]

ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ