Έρευνες και διαλέξεις -ΚΟΦΙΝΑΣ προκατασκευασμένα σπίτια

Η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ θέλοντας να αναπτύξει και να βελτιώσει την τεχνολογία κατασκευής των σπιτιών της διεξάγει μελέτες και έρευνες, σε συνεργασία με καθηγητές πανεπιστημίων, γύρω από το ξύλο και τις ιδιότητες που παρουσιάζει.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε μερικές από τις μελέτες και διαλέξεις των καθηγητών για το ξύλο:

el