Ισόγειες με σοφίτα

 
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-99 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-99

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 99,10 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-101 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-101

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 101,90 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-101a 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-101a

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 101,60 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-114 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-114

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 114,40 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-114a 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-114a

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 114,40 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-115 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-115

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 115,80 τετραγωνικών.

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-115b 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-115b

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 115,90 τετραγωνικών.

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-116 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-116

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 116,90 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-118 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-118

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 118,20 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-119 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-119

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 119,70 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-121 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-121

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 121,00 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-126 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-126

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 126,00 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-126a 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-126a

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 126,30 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-127 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-127

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 127,70 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-130 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-130

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 130,50 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-132 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-132

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 132 τετραγωνικών.

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-134 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-134

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 134,80 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-134b 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-134b

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 134,25 τετραγωνικών.

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-135 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-135

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 135,40 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-138 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-138

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 138,30 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-139 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-139

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 139,70 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-140 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-140

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 140,30 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-140a 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-140a

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 140,90 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-146 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-146

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 146,60 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-146a 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-146a

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 146,57 τετραγωνικών.

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-200 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-200

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 200,00 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-234 

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-234

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 234,80 τετραγωνικών.

Σας περιμένουμε στις εκθέσεις μας, όπου μπορείτε να δείτε δεκάδες ακόμα προτάσεις σπιτιών σε 3D μορφή, ώστε να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει!