Ισόγειες Κατοικίες

 
Ισόγεια Κατοικία I-65 

Ισόγεια Κατοικία I-65

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 65,10 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-68 

Ισόγεια Κατοικία I-68

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 68,10 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-68a 

Ισόγεια Κατοικία I-68a

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 68,90 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-71 

Ισόγεια Κατοικία I-71

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 71,50 τετραγωνικών.

Ισόγεια Κατοικία I-77 

Ισόγεια Κατοικία I-77

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 77,40 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-79 

Ισόγεια Κατοικία I-79

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 82,00 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-80 

Ισόγεια Κατοικία I-80

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 80,50 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-82 

Ισόγεια Κατοικία I-82

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 82,00 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-87 

Ισόγεια Κατοικία I-87

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 87,80 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-91 

Ισόγεια Κατοικία I-91

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 91,60 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-93 

Ισόγεια Κατοικία I-93

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 93,20 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-94 

Ισόγεια Κατοικία I-94

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 102,00 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-97 

Ισόγεια Κατοικία I-97

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 97,00 τετραγωνικών.

Ισόγεια Κατοικία I-101 

Ισόγεια Κατοικία I-101

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 101,50 τετραγωνικών.

Ισόγεια Κατοικία I-102 

Ισόγεια Κατοικία I-102

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 102,00 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-105 

Ισόγεια Κατοικία I-105

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 105,60 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-106 

Ισόγεια Κατοικία I-106

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 106,40 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-106b 

Ισόγεια Κατοικία I-106b

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 106,20 τετραγωνικών.

Ισόγεια Κατοικία I-108 

Ισόγεια Κατοικία I-108

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 108,25 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-110 

Ισόγεια Κατοικία I-110

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 110,70 τετραγωνικών.

Ισόγεια Κατοικία I-111 

Ισόγεια Κατοικία I-111

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 111,00 τετραγωνικών.

Ισόγεια Κατοικία I-115 

Ισόγεια Κατοικία I-115

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 115,85 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-119 

Ισόγεια Κατοικία I-119

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 119,50 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-119a 

Ισόγεια Κατοικία I-119a

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 119,50 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-120 

Ισόγεια Κατοικία I-120

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 120,00 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-127 

Ισόγεια Κατοικία I-127

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 127,00 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-129 

Ισόγεια Κατοικία I-129

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 129,20 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-130 

Ισόγεια Κατοικία I-130

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 130,00 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-130a 

Ισόγεια Κατοικία I-130a

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 130,50 τετραγωνικών.
Ισόγεια Κατοικία I-154 

Ισόγεια Κατοικία I-154

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 154,40 τετραγωνικών.

Σας περιμένουμε στις εκθέσεις μας, όπου μπορείτε να δείτε δεκάδες ακόμα προτάσεις σπιτιών σε 3D μορφή, ώστε να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει!