Διώροφες Κατοικίες

 
Διώροφη Κατοικία D-81 

Διώροφη Κατοικία D-81

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 81,00 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-81a 

Διώροφη Κατοικία D-81a

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 81,00 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-84 

Διώροφη Κατοικία D-84

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 84,70 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-102 

Διώροφη Κατοικία D-102

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 102,00 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-106 

Διώροφη Κατοικία D-106

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 106,15 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-110 

Διώροφη Κατοικία D-110

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 110,00 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-110b 

Διώροφη Κατοικία D-110b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 110,72 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-111 

Διώροφη Κατοικία D-111

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 111,80 τετραγωνικών.
Συγκρότημα Κατοικιών D-115 

Συγκρότημα Κατοικιών D-115

Συγκρότημα διώροφων κατοικιών συνολικής επιφάνειας 2 x 115,20 = 230,40 τ.μ.
Διώροφη Κατοικία D-117 

Διώροφη Κατοικία D-117

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 117,20 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-119 

Διώροφη Κατοικία D-119

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 119,35 τετραγωνικών.

Διώροφη Κατοικία D-120 

Διώροφη Κατοικία D-120

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 120,20 τετραγωνικών.

Διώροφη Κατοικία D-121 

Διώροφη Κατοικία D-121

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 121,40 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-122 

Διώροφη Κατοικία D-122

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 122,60 τετραγωνικών.

Διώροφη Κατοικία D-123 

Διώροφη Κατοικία D-123

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 123,30 τετραγωνικών.

Διώροφη Κατοικία D-127 

Διώροφη Κατοικία D-127

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 127,00 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-128 

Διώροφη Κατοικία D-128

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 128,40 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-128a 

Διώροφη Κατοικία D-128a

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 128,60 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-128b 

Διώροφη Κατοικία D-128b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 128,35 τετραγωνικών.

Διώροφη Κατοικία D-130 

Διώροφη Κατοικία D-130

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 130,2 τετραγωνικών.

Διώροφη Κατοικία D-131 

Διώροφη Κατοικία D-131

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 131,10 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-131a 

Διώροφη Κατοικία D-131a

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 131,50 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-135 

Διώροφη Κατοικία D-135

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 135,20 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-136 

Διώροφη Κατοικία D-136

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 136,39 τετραγωνικών.

Διώροφη Κατοικία D-136a 

Διώροφη Κατοικία D-136a

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 136,72 τετραγωνικών.

Διώροφη Κατοικία D-137 

Διώροφη Κατοικία D-137

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 137,70 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-138 

Διώροφη Κατοικία D-138

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 138,00 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-139 

Διώροφη Κατοικία D-139

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 139,30 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-140 

Διώροφη Κατοικία D-140

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 140,20 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-141 

Διώροφη Κατοικία D-141

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 141,70 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-144 

Διώροφη Κατοικία D-144

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 144,85 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-148 

Διώροφη Κατοικία D-148

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 148,00 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία με Ανεξάρτητη Γκαρσονιέρα D-153 

Διώροφη Κατοικία με Ανεξάρτητη Γκαρσονιέρα D-153

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 153,60 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-154 

Διώροφη Κατοικία D-154

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 154,70 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-159 

Διώροφη Κατοικία D-159

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 159,96 τετραγωνικών.

Διώροφη Κατοικία D-167 

Διώροφη Κατοικία D-167

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 167,00 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-173 

Διώροφη Κατοικία D-173

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 173,30 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-175 

Διώροφη Κατοικία D-175

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 175,00 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-178 

Διώροφη Κατοικία D-178

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 178,80 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-180 

Διώροφη Κατοικία D-180

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 180,50 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-181 

Διώροφη Κατοικία D-181

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 181,90 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-188 

Διώροφη Κατοικία D-188

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 188,60 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-194 

Διώροφη Κατοικία D-194

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 194,90 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-200 

Διώροφη Κατοικία D-200

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 200,10 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-203 

Διώροφη Κατοικία D-203

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 203,30 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-206 

Διώροφη Κατοικία D-206

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 206,30 τετραγωνικών.
Διώροφη Κατοικία D-220 

Διώροφη Κατοικία D-220

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 220,70 τετραγωνικών.

Διώροφη Κατοικία D-351 

Διώροφη Κατοικία D-351

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 351,80 τετραγωνικών.

Σας περιμένουμε στις εκθέσεις μας, όπου μπορείτε να δείτε δεκάδες ακόμα προτάσεις σπιτιών σε 3D μορφή, ώστε να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει!